//FAQ

FAQ

1. Sjezdovka Lopata a zasněžování

Kapacita nádrže k zasněžování se nám, po složitém správním řízení (CHKO Bílé Karpaty), podařilo navýšit z původních 1200m3 na 3600m3 vody, což je v daném území maximum. Pro zasněžení celého svahu je však potřeba cca 5500m3 vody. Z toho vyplívá, že musíme stále ještě spoléhat na to, že nám přírodní sníh pomůže.

S vodou, kterou máme k dispozici, musíme hospodařit velmi obezřetně. Přítok vody je velmi malý a nádrž je potřeba naplnit dříve, než začne mrznout. Potom se přítok vody zastaví úplně, protože se jedná výhradně o vodu povrchovou.

Lokalita je velmi náchylná ke změnám teplot a v případě odtání zasněžené vrstvy sněhu další vodu k dalšímu zasněžování už v potřebném rozsahu nezískáme. Nemluvě o tom, že tento proces je vzhledem vysokým spotřebám elektrické energie finančně velmi náročný.

 

2. Sjezdovka Myšáčka

Většinová část pozemků, po kterých vede sjezdovka, patří obci Komňa. Zasněžovací nádrž nelze vybudovat, protože to minimální množství vody, které protéká po sjezdovkou. slouží jako zásoba pro Starý Hrozenkov.

Vlek i tak zastaralý a nesplňující současné normy, je nenávratně poškozen padlými stromy.

Pokud se nezmění klima směrem k výraznému ochlazení a bohatým nadílkám přírodního sněhu, nemá žádný smysl do nového, moderního vleku investovat. A tak můžeme nevyužití této, asi nejlepší sjezdovky v širém okolí, jenom litovat.

 

3. Zázemí

Rozšířili jsme ubytování o dva apartmány. Kapacita bufetu v přízemí chaty byla výrazně navýšena. Podle finančních možností máme v plánu vybudovat víceúčelové hřiště pro letní aktivity.

Ujišťujeme všechny  zájemce o pobyt v přírodě a lyžování v našem areálu, že chceme provozovat areál tak, aby se Vám u nás líbilo a aby i naše, zatím každoroční ztráta, netrvala věčně.

2021-01-18T09:46:05+00:00