//Vyjádření jednatele

Vyjádření jednatele

Přátelé lyžování,

lyžařský svah Lopata vlastním od roku 2012 jako důsledek toho, že jsem Lyžařskému klubu půjčil peníze.

Z revizních důvodů jsem nutnou modernizaci uhradil výrazně většinově z vlastních prostředků.

Tato sezóna, která neproběhla, je druhou ekonomicky nejúspěšnější za celé toto období. Jinými slovy, z jedenácti sezón jsem deset z nich dotoval z jiných podnikatelských aktivit v řádu statisíců ročně. Vzhledem k více než dvojnásobnému zdražení elektrické energie by tentokrát statisíce nejspíš nestačily.

Stran srovnání se středisky v okolí je podnebí v naší lokalitě naprosto nestálé a samospráva nám, na rozdíl od jiných malých středisek, nikdy v ničem nepomohla.

Středisko rád prodám, dokonce i pod investiční náklady.

Kdokoliv projeví zájem, dám mu svah s vleky do bezplatného pronájmu, pokud složí zálohu na nepřenosné náklady a případné opravy. Přednost mají kritici, kteří době ví, co a jak mám dělat, tudíž si s provozem a jeho financováním hravě poradí. Např. znalosti a schopnosti pana Ing. Ivo Velcera jsou na tak vysoké úrovni, že veřejně doporučuje, jak mám nakládat se svým majetkem. Asi má pocit, že ho k tomu opravňují skvělé výsledky jeho realitní kanceláře, která vysoce ční nad mojí firmou.

V okolí „Lopaty“ je dostatek vhodných terénů k vybudování lyžařských svahů a tím využít moji „neschopnost“ k ovládnutí lyžování v Bílých Karpatech. Stačí málo. Míň mudrovat a víc konat.

Je pravidlem, že největší kritika pravidelně přichází z řad těch, kteří nikdy nic nedokázali ani se dokázat nepokusili. Informace je nezajímají, protože oni všechno ví nejlíp, zejména to, co má dělat ten druhý.

Vzhledem k tomu, že sezónu je potřeba připravovat dlouho dopředu, neváhejte mě kontaktovat na telefonním čísle 603 242 429.

 

S pozdravem,

Jaromír Sýkora

jednatel VOP 014, s.r.o.

2023-06-26T06:59:50+00:00