//Informace

Informace

Po složitém správním řízení se nám podařilo navýšit kapacitu zásoby vody pro zasněžování z původních 1 200 m3 na 3 600 m3, což je v daném území maximum. Pro zasněžování celého svahu je však potřeba cca 5 500 m3. Další zvýšení množství zadržované vody je z hlediska CHKO Bílé Karpaty nemožné. Z toho vyplívá, že stále musíme spoléhat na to, že nám příroda pomůže. Se zásobou vody musíme také hospodařit velmi obezřetně, pokud ji předčasně vyplýtváme, už se nám zásobník nenaplní.

Vzhledem k omezené zásobě vody je moc důležité, aby zem byla dostatečně zmrzlá – v takovém případě nemusí být vrstva sněhu na sjezdovce tak vysoká, aby nehrozilo nebezpečí, že pásy rolby otočí blátivou zem na sjezdovku.

Všichni víme, že klimatické podmínky zejména v dolní části sjezdovky jsou díky teplým fénům mizerné. Snažíme se proto maximálně přesně načasovat zasněžování tak, aby se neopakovala minulá sezóna, kdy jsme byli připravení před Vánocemi spustit vleky a záhy nám sjezdovka díky oteplení odtála.

Děkujeme za pochopení.

2019-12-08T16:48:07+00:00